Rendszer

Minőségirányítás
Az ISO 9001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszer – Quality Management System bevezetésével és fenntartásával a jól szervezett gyártási vagy szolgáltatási folyamatok biztosíthatók, melyek ellenőrzött működése során magasabb minőségű termék vagy szolgáltatás érhető el. A vevők elvárásainak teljesítése során növekszik elégedettségük, mely a cégek, szervezetek stratégiai helyzetét pozitív irányban lendíti előre.
Szolgáltatásunk egyik fő pillére a ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerek kidolgozása, bevezetése, fejlesztése és fenntartása partnereinknél. Segítünk kiépíteni, felkészülni a tanúsításra, melyet tréningekkel és tanácsadásokkal tehetünk teljessé. A tanúsítás megszerzése után sem hagyjuk magukra partnereinket, biztosítjuk a folyamatos támogatást és a rendszer fenntartását és fejlesztését.
Környezetirányítás
A társadalom és az ipar számára egyre fontosabb a környezettudatos élet. Az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésével és fenntartásával a környezetvédelem főszerepet kap a cégek, szervezetek működése során, mely napjainkban már elengedhetetlen feltétel. Ebben tudunk segítséget nyújtani, felkészítjük cégét a szabvány követelmények kielégítésére, és közreműködünk a tanúsítás megszerzésében és fenntartásában.
Munkabiztonság
Az ISO 45001 szabvány bevezetésével és fenntartásával szervezetten biztosíthatók a munkavédelem jogszabályi követelményei. Ez az irányítási rendszer lehetővé teszi a cégek számára, hogy proaktívan fejlesszék a sérülések megelőzésének módszereit és csökkentsék az egészségromlás kockázatát, miközben támogatja a szervezet hosszútávú működését.
Az SCC (Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa) olyan speciális, biztonságot és egészséget veszélyeztető tevékenységet végző szervezetek szükséges tanúsítása, akik a vegyiparban vagy gáz- és olaj-iparban végeznek munkát, illetve szolgáltatásokat nyújtanak. Az SCC tanúsítvány igazolja, hogy az adott vállalkozások munkájuk során megfeleltek a rendszer munkabiztonsági, munkaegészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
Tanúsítványok típusok:
• SCC *: Korlátozott tanúsítvány 35 főnél kisebb létszámú szervezetek számára
• SCC**: 35 főnél nagyobb létszámot foglalkoztató szervezetek számára
• SCP: Személyi szolgáltatást végző szervezetek számára
Irodánk vállalja az ISO 45001 és az SCC mindhárom tanúsítás típusra való felkészítést és fenntartást.

Élelmiszerbiztonság
A HACCP, ISO 22000, BRC és IFS szabványok bevezetésével és fenntartásával az élelmiszer előállítók teljesítik a kereskedelmi láncok elvárásait. Az élelmiszerbiztonság kialakítása alapvető követelmény az élelmiszert gyártó, csomagoló, forgalmazó cégeknél, szervezeteknél. A jogszabályi előírásoknak megfelelésen túl olyan szabályozott folyamatok alakíthatók ki segítségükkel, melyek során biztosítható a szennyezetlenség, a nyomonkövethetőség.
Hegesztés
A hegesztés területére több szabvány és rendelet, jogszabály is vonatkozik, amelyek a cégeknek meg kell felelniük, ha ilyen tevékenységeket folytatnak. Cégünk hegesztőmérnöke minden alább felsorolt rendszer kiépítésében és fenntartásában tud segítséget nyújtani partnereinek:

  • • Hegesztőüzemek alkalmassága az EN 3834-es szabványsorozat szerint
  • • Acél- és alumíniumszerkezet gyártás EN 1090-es szabvány szerint
  • • Vasúti járművek és alkatrészek gyártása és javítása EN 15085-es szabvány szerint
  • 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről
  • 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről
  • 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
  • AD2000-Merkblatt HP 0 egyedi nyomástartó berendezések gyártására a német szabvány követelményei szerint
Integrált irányítási rendszer
A fent felsorolt irányítási rendszerek – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SCC (Vállalkozók Biztonsági Tanúsítványa), HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, EN 3834,EN 1090 stb… – egymással összehangolhatók. Szakembereink csapatmunkával képesek az integrált irányítási rendszer kidolgozására és a folyamatos fejlesztés mellett fenntartani azt. Számos előnnyel jár az, ha a már meglévő vagy tervezés alatt álló irányítási rendszerek egy nyelven, azonos dokumentációban írják le, szabályozzák működésünket.
Auditálás
A cégek egyre több szabványnak próbálnak megfelelni, hogy elnyerjék megrendelőik és beszállítóik bizalmát, A bevezetett rendszernek való megfelelést rendszeres ellenőrzésekkel – idegen szóval auditálással – tudjuk monitorozni. Azauditálás tehát jelentős segítséget nyújt az előírások betartásához, legyen az jogszabály vagy szabvány alapú, előírt vagy még előíratlan. A folyamat során feltárhatók a fejlesztési területek, melyekre hozott hatékony intézkedésekkel javíthatjuk a termelékenységet, gazdaságosságot vagy akár a vállalati kultúrát is.
Szakembereink igényeinek megfelelően elvégzik a felülvizsgálatokat belső vagy beszállítói audit formájában az alábbi típusok szerint:

  • • rendszer
  • • folyamat
  • • termékaudit
Szervezetfejlesztés
Személyügy