Minőségügyi módszerek

Az irányítási rendszerek alapelve a folyamatos fejlesztés. Ehhez szükség van olyan módszerek alkalmazására melyek a termelékenységet, minőséget növelik, a stratégia felállítását segítik, illetve a módszerek eredményei alapot szolgálnak a további fejlődés és fejlesztések irányaként. Ezen módszerek megismerésében és alkalmazásában nyújtunk segítséget partnereinknek:
• Adatgyűjtés:
o Pareto-diagram
o Hisztogram
o Gantt-diagram
• Probléma feltárás:
o Brainstorming
o Ellenőrző lista
o Audit
• Probléma elemzés:
o Ishikawa-diagram (ok-okozati kapcsolat)
o 5 Why
o 8D riport
o FMEA-kockázatkezelés
• Menedzsment módszerek:
o SWOT analízis
o Benchmarking
o kompetenciamátrix